OSTiDM Kontakt

Musicalu Olsztyn

Chcesz spróbować swoich sił w naszym projekcie Musical Olsztyn. Skontaktuj się z nami mailowo, aby uzgodnić dogodny termin castingu.

Pomożemy Ci zrealizować marzenia. Już niebawem ruszamy na wielką musicalową przygodę pod okiem prawdziwych mistrzów.

Realizatorami, wykładowcami i promotorami przedsięwzięcia będą Piotr Galiński, Grzegorz Lewandowski, Karolina Felska i Krzysztof Wasilewski oraz znani pedagodzy i artyści z Akademii Muzycznej w Łodzi i Warszawie.

( Warunek nie konieczny) Zachęcamy do prezentacji piosenek z różnorodnego repertuaru wokalnego:
* song musicalowy, piosenka aktorska, aria operowa, itp.

Istnieje możliwość wykorzystania własnego podkładu muzycznego lub wykonanie utworu z akompaniatorem.

Na Castingu potrzebne Ci będzie miękkie, wygodne buty do tańca oraz swobodny strój umożliwiający ćwiczenia ruchowe.

Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu ( łącznie z wybranymi weekendami), które w formie warsztatowej prowadzone będą przez znanych i cenionych pedagogów i artystów z Akademii Muzycznej w Łodzi i Warszawie. W przypadku dużej ilości zgłoszeń spoza Olsztyna istnieje możliwość uczestnictwa w zajęciach sobotnio-niedzielnych.

Nauka odbywać się będzie w cyklu rocznym podzielonym na semestry. Istnieje również możliwość uczestnictwa we wszystkich zajęciach w trybie tzw." indywidualnego toku nauczania", którego harmonogram ustalony zostanie w porozumieniu z wykładowcami poszczególnych przedmiotów.

Zajęcia prowadzone przez Warmińsko-Mazurską Scenę Musicalową obejmują: kursy przygotowujące kandydatów do egzaminów wstępnych do wyższych szkół artystycznych (akademia teatralna, wydziały wokalno-aktorskie w akademiach muzycznych).

Chcesz wiedzieć więcej napisz lub zadzwoń:
musical@eranova.pl
tel kom: 885-818-185


 http://m.eranova.pl/2016/11/orig/musical-olsztyn-plakat-warsztaty-musicalowe-2115-2146.jpg